اطلاعات مرکز

نام مسوول: امید بهادری

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*:نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۱3 تا    21

پنج شنبه ها ساعت 8 الی 13

کد شهر: ۰۷۷

تلفن: ۳۴۲۴۲۸۰۹ 

فکس: 

نشانی: خیابان حسینی اعظم، رو به روی غذافروشی صالحی

ایمیل: booshehr@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال