اطلاعیه ثبت نام و پرداخت شهریه ترم تابستان 98

مهلت پرداخت شهریه اینترنتی: 98/03/20 الی 98/03/31

مهلت ثبت نام اینترنتی: 98/04/03 ساعت 16 الی 98/04/04 ساعت 24

تاریخ شروع ترم بهار98: 98/04/09

توجه: زبان آموزان می بایست حداقل 24 ساعت قبل از ثبت نام اینترنتی شهریه خود را پرداخت نمایند.

توجه: زبان آموزان هزینه کتاب را بصورت اینترنتی پرداخت و با نوشتن آدرس دقیق در سایت کتاب بصورت پستی درب منزل شما ارسال می گردد.

قسمت آموزشی: کتاب اصلی

قسمت کمک آموزشی: کتاب تست (بخش نوجوانان و بزرگسالان)/ کتاب داستان (بخش کودکان)

اطلاعیه

قابل توجه زبان آموزان و اولیاء محترم:

به دلیل تغییر اولین روز ماه رمضان و جابه جایی (21 رمضان) شهادت حضرت علی (ع) از روز یکشنبه 98/03/5 به دوشنبه 98/3/6 ،تمامی کلاس های روزهای یکشنبه دایر و تمامی کلاس های روز دوشنبه تعطیل می باشد.

اطلاعیه ثبت نام و پرداخت شهریه بهار 98

مهلت پرداخت شهریه اینترنتی: 98/01/02 الی 98/01/11

مهلت ثبت نام اینترنتی: 98/01/11 ساعت 16 الی 98/01/15 ساعت 12

تاریخ شروع ترم بهار98: 98/01/20

توجه: زبان آموزان می بایست حداقل 24 ساعت قبل از ثبت نام اینترنتی شهریه خود را پرداخت نمایند.

توجه: زبان آموزان هزینه کتاب را بصورت اینترنتی پرداخت و کتاب خود را در جلسه اول در مرکز آموزشی مربوطه دریافت کنند.

قسمت آموزشی: کتاب اصلی

قسمت کمک آموزشی: کتاب تست (بخش نوجوانان و بزرگسالان)/ کتاب داستان (بخش کودکان)