ورود دوره‌ی Pre-TOEFL جدید از ترم زمستان 96 در مراکز آموزشی کانون زبان ایران

با توجه به جایگزین شدن دوره‌ی Pre-TOEFL جدید به جای سطوح Pre-TOEFL 1,2 قدیم، کلیه‌ی سطوح دوره‌ی تافل در کانون زبان ایران از این پس با محوریت آزمون iBT برگزار می‌شود و تعداد سطوح Pre-TOEFL از دو سطح به یک سطح کاهش خواهد یافت.

ادامه خواندن ورود دوره‌ی Pre-TOEFL جدید از ترم زمستان 96 در مراکز آموزشی کانون زبان ایران