برنامه آزمون آنلاین طبق جدول زیر میباشد

 

           نوع کلاس
 

 

              شروع آزمون

 

            پایان آزمون

 

یکشنبه – سه شنبه (فرد)

 

از 6 صبح   سه شنبه 97/12/14

 

تا 10 صبح   چهارشنبه 97/12/15

 

 

شنبه – چهارشنبه (زوج)

 

از 6 صبح   چهارشنبه 97/12/15

 

تا 10 صبح   پنجشنبه 97/12/16

 

 

دوشنبه – پنج شنبه

 

ویژه دوشنبه

 

 

ویژه پنج شنبه

 

 

از 6 صبح   پنجشنبه  97/12/16

 

از 6 صبح   پنجشنبه  97/12/16

 

از 6 صبح   پنجشنبه  97/12/16

 

تا 10صبح   جمعه 97/12/17

 

تا 10صبح   جمعه 97/12/17

 

تا 10صبح   جمعه 97/12/17

 

اطلاعیه آزمون های پایان ترم- زمستان97

از ترم زمستان 97 آزمون های پایان ترم در گروه نوجوانان در مقاطع:

(start – Run1,2,3,4 – Race1,2,3,4 – Reach1,2,3)

و بزرگسالان در مقاطع:

Basic – Elementary – Pre Intermediate – Intermediate )

High Intermediate1,2

به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

کلیه آزمون های گروه کودکان و سطوح Reach4 نوجوانان و

High Intermediat3 و Advanced1,2,3 بزرگسالان مانند گذشته به صورت حضوری برگزار خواهد شد.