برنامه کلاسی ترم بهار97

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی ترم بهار97

بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

برنامه کلاسی    واحدخواهران کودکان 

برنامه کلاسی    واحدخواهران نوجوانان

برنامه کلاسی   واحدخواهران بزرگسالان

برنامه کلاسی   واحدبرادران کودکان

برنامه کلاسی ترم زمستان 96

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی ترم زمستان96

بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

برنامه کلاسی واحد خواهران بزرگسال

برنامه کلاسی واحد خواهران نوجوان

برنامه کلاسی واحد خواهران کودک

برنامه کلاسی واحد برادران بزرگسال

برنامه کلاسی واحد برادران نوجوان

برنامه کلاسی واحد برادران کودک

اعلام ادرس گروه بزرگسالان و نوجوانان واحد برادران

 

     قابل توجه زبان آموزان و والدین محترم : 

        ادرس گروه نوجوانان و بزرگسال واحد برادران تا آبان ماه

طبق ادرس ذیل می باشد.

آدرس بزرگسال واحد برادران : خیابان سمدو – کوچه عدالت 1 مدرسه شایستگان

آدرس نوجوانان واحد برادران : خیابان سمدو – نبش کوچه والفجر2 کانون زبان ایران

برنامه کلاسی ترم پاییز ۹۶

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی ترم پاییز۹۶
بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.
برنامه کلاسی واحد خواهران بزرگسالان
برنامه کلاسی واحد خواهران نوجوانان
برنامه کلاسی واحد خواهران کودکان
برنامه کلاسی واحد برادران بزرگسالان
برنامه کلاسی واحد برادران نوجوانان
برنامه کلاسی واحد برادران کودکان