اعلام ادرس گروه بزرگسالان و نوجوانان واحد برادران

 

     قابل توجه زبان آموزان و والدین محترم : 

        ادرس گروه نوجوانان و بزرگسال واحد برادران تا آبان ماه

طبق ادرس ذیل می باشد.

آدرس بزرگسال واحد برادران : خیابان سمدو – کوچه عدالت 1 مدرسه شایستگان

آدرس نوجوانان واحد برادران : خیابان سمدو – نبش کوچه والفجر2 کانون زبان ایران

برنامه کلاسی ترم پاییز ۹۶

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی ترم پاییز۹۶
بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.
برنامه کلاسی واحد خواهران بزرگسالان
برنامه کلاسی واحد خواهران نوجوانان
برنامه کلاسی واحد خواهران کودکان
برنامه کلاسی واحد برادران بزرگسالان
برنامه کلاسی واحد برادران نوجوانان
برنامه کلاسی واحد برادران کودکان

آزمون جذب مدرس تابستان۹۶

 

کانون زبان ایران درنظر دارد برای بخش های انگلیسی
( کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان )

آزمون جذب مدرس برگزار  نماید
علاقمندان در این آزمون می توانند برای کسب اطلاعات
بیشتر و ثبت نام به سایت www.ili.ir  مراجعه نمایند.

برنامه کلاسی ترم تابستان۹۶ (با تغییرات جدید )اعلام شد

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی ترم تابستان۹۶(جدید )
گروه ( بزرگسال/نوجوان/کودک )
و
واحد(خواهران و برادران )
بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.
        برنامه کلاسی واحد خواهران  گروه بزرگسالان
              برنامه کلاسی  واحد خواهران  گروه نوجوانان      
         برنامه کلاسی  واحد خواهران  گروه کودکان
        برنامه کلاسی واحد برادران گروه بزرگسالان
   برنامه کلاسی واحد برادران گروه نوجوانان
   برنامه کلاسی واحد برادران گروه کودکان