شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

قابل توجه زبان آموزان :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند:
ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

ثبت نام تعیین سطح ترم تابستان ۹۶


ثبت نام آزمون تعیین سطح ترم تابستان ۹۶ ، دوره های عادی کانون زبان ایران مرکز اراک آغاز شد.
متقاضیان جهت رزرو آزمون می توانند تا تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷با همراه داشتن شناسنامه و ۱۸۰۰۰۰ریال هزینه آزمون تعیین سطح به کانون زبان مراجعه نمایند.

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم بهار ۱۳۹۶

قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند :

جهت رفاه حال زبان آموزان  ، پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:
ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم بهار ۱۳۹۶

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان ۱۳۹۵

قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند : ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان ۱۳۹۵