شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

قابل توجه زبان آموزان :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند:
ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت شهریه ترم تابستان۹۶

ثبت نام تعیین سطح ترم تابستان ۹۶


ثبت نام آزمون تعیین سطح ترم تابستان ۹۶ ، دوره های عادی کانون زبان ایران مرکز اراک آغاز شد.
متقاضیان جهت رزرو آزمون می توانند تا تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷با همراه داشتن شناسنامه و ۱۸۰۰۰۰ریال هزینه آزمون تعیین سطح به کانون زبان مراجعه نمایند.

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم بهار ۱۳۹۶

قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند :

جهت رفاه حال زبان آموزان  ، پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:
ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب ترم بهار ۱۳۹۶

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان ۱۳۹۵

قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند : ادامه خواندن شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان ۱۳۹۵

آموزش پرداخت اینترنتی و ثبت نام اینترنتی

آموزش پرداخت شهریه و ثبت نام اینترنتی:

جست وجوی سایت کانون زبان ایران در نوار آدرس مرورگر (www.ilireg.ir )

         ورود به سامانه خدمات الکترونیکی انتخاب گزینه پرداخت اینترنتی شهریه از ستون زبان آموزان

مطابق با زمانبندی سایت کانون زبان جهت پرداخت اینترنتی در دو مرحله پرداخت امکان پذیر می باشد.

مرحله اول پرداخت از تاریخ۹۵/۰۲/۲۱ روز سه شنبه ساعت۱۰صبح  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه۹۵/۰۳/۲۳

مرحله دوم پرداخت از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۸ روز جمعه ساعت ۱۶عصرلغایت ساعت ۱۴ روزجمعه ۹۵/۰۳/۳۱

با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه می شود که حتما در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

ثبت نام اینترنتی:زبان آموزان می توانند  پس از پرداخت شهریه با رعایت نکات ذیل مطابق جدول زمانبندی ثبت نام اقدام به ثبت نام و انتخاب کلاس نمایید.

زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

چنانچه در مرحله دوم اقدام به پرداخت نمودید ۱۲ساعت بعد از پرداخت شهریه مطابق جدول زمانبندی ثبت نام می توانید ثبت نام و انتخاب کلاس نمایید .

در انتخاب کلاس و پرداخت شهریه نهایت دقت لازم را بعمل آورید شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده، به سایت مراجعه و از پنجره زبان آموزان با انتخاب گزینه ثبت نام اینترنتی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

درتمام مراحل استفاده از سایت همراه داشتن شماره زبان آموزی وکد ملی شما الزامی است.

حفظ روز و ساعت :انتخاب روز و ساعت کلاس مطابق با کلاس ترم قبل زبان آموز در صورت ارائه کلاس

تغییر روز و ساعت : انتخاب روز یا ساعت کلاس جدید و یا کلاس ترم قبل زبان آموز در صورت ارائه کلاس

عدم مشاهده کلاس مورد نظر به معنای تکمیل ظرفیت کلاس می باشد.