اطلاعات بخش

نام مسوول:

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16

کد شهر: ۰۲۱

تلفن:   88492242

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، پلاک 33، طبقه 6

ایمیل: