اطلاعات مرکز

آدرس واحد خواهران

نام مسئول واحد برادران :  آقای محمد علی طالشی

نام مسئول واحد خواهران : خانم فاطمه زال نژاد

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی-عربی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 الی 19

کد شهر: ۰۱۱

تلفن:  واحد خواهران ۴۴۲۹۹۷۴۰       واحد برادران 44299743

نشانی:

واحد خواهران :میدان ۱۷ شهریور ، ابتدای بلوار طالب آملی ، کوچه دریای ۹

واحد برادران :میدان ۱۷ شهریور ، ابتدای بلوار طالب آملی ، کوچه دریای 

ایمیل: amol@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال