اطلاعات مرکز

نام مسوول: مسعود ورناصری قندعلی

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی، عربی

ساعت کاری:  شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۲۰:۱۵ – پنج شنبه ها از ۹ تا ۱۴:۴۵

کد شهر: ۰۶۱

تلفن: ۶-۳۳۹۲۰۱۰۵

فکس: ۳۳۹۲۰۱۵۹

نشانی: کیان پارس، خیابان سوم شرقی، پلاک ۱

ایمیل: ahvaz1@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال