دعوت به همکاری

مدارک مورد نیاز:

1. کپی شناسنامه تمام صفحات (1 نسخه)

2. کپی کارت ملی پشت و رو (1 نسخه)

3. کپی کارت پایان خدمت مخصوص آقایان (1 نسخه)

4. کپی دوره های آموزشی گذرانده مرتبط (1 نسخه)

5. یک قطعه عکس 4*3

6. دانلود و تکمیل فرم پذیرش (Download )