اطلاعات مرکز

نام مسوول: نسیم محمدپور

جنسیت پذیرش: خواهران، برادران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان، نوجوانان (فقط برادران)

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۴۵ و صبح ها به جز روزهای دوشنبه و پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲

کد شهر: ۰۶۱

تلفن: ۵۳۲۲۰۲۱۰

فکس: ۵۳۳۳۲۲۱۰

نشانی: خیابان امیری، خیابان پرویزی، فرعی دوم سمت راست، کوچه مسجد، رو به روی مسجد علی نقی (ع)

ایمیل: abadan@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال